Zaptec underskriver løftet mod greenwashing

Som en del af e-mobilitetssektoren har vi for nylig skabt overskrifter ved at underskrive Anti-Greenwashing Pledge, der signalerer vores forpligtelse i forhold til ærlighed, gennemsigtighed og ægte bæredygtighedsindsats.

Ifølge RepRisk er greenwashing i stigning, og derfor er det afgørende, at virksomheder holdes ansvarlige for deres påstande og handlinger vedrørende bæredygtighed. I erkendelse af dette presserende behov har vi tilsluttet os de ti principper, der er skitseret i The Guide Against Greenwashing, udarbejdet af fremtrædende norske organisationer, herunder Skift - Climate Business Leaders, Zero, Future in our hands og WWF Norge.

Kernen i løftet er en opfordring til ærlighed og ansvarlighed. Vi forpligter os til at afstå fra at bruge vage udtryk som "grøn", "bæredygtig" eller "miljøvenlig" uden at fremlægge konkrete beviser for vores indsats og resultater. Virksomheder kan ikke længere gemme sig bag grønne blade eller fængende slogans uden substans, siger Kurt Østrem, CEO hos Zaptec.

Del:

Et af de afgørende aspekter ved løftet er erkendelsen af virksomhedens egen negative påvirkning. Vi anerkender, at det at arbejde med bæredygtighed betyder at konfrontere ubehagelige sandheder om vores udledninger og miljømæssige fodaftryk. I stedet for at feje disse problemer ind under gulvtæppet, forpligter vi os til at konfrontere dem direkte og stræbe efter forbedringer. Løftet advarer også mod symbolske gestus. Det er ikke nok at hejse et flag eller dele et hashtag; reel forandring kræver substantiel handling. Vi forpligter os til at prioritere meningsfulde initiativer frem for overfladiske gestus og fokusere på initiativer, der er i overensstemmelse med FN's mål for bæredygtig udvikling og Paris-aftalen.

Desuden anerkender Zaptec vigtigheden af etablerede mærkningsmekanismer. Tydelig mærkning hjælper forbrugerne med at træffe informerede valg og fremmer gennemsigtighed inden for brancher. Vi forpligter os til at bruge anerkendte mærkningssystemer eller arbejde hen imod at etablere dem, hvor de mangler. Ved at underskrive Anti Greenwashing Pledge skaber vi præcedens for ægte virksomhedsbæredygtighed. Det er en erklæring om vores forpligtelse til integritet, gennemsigtighed og konkret handling, da vi lover ikke at deltage i greenwashing og at gøre alt, hvad der står i vores magt, for at minimere vores eget miljømæssige fodaftryk.

Vil du vide mere? Læs mere om vores bæredygtighedsforpligtelser, og hvordan vi arbejder på at opnå en nulvision.