Debat: Målrettet regulering er nødvendigt for at gøre ladestander-markedet mere brugervenligt 

Det danske system med ladeløsninger er unikt. Faktisk er vi et af de eneste lande i verden, der har baseret det på abonnementsordninger, og det har både fordele og ulemper. Men er den måde, det fungerer på nu, den bedste løsning for branchen, forbrugerne og den grønne omstilling? Det bliver vi nødt til at se nærmere på.

Mette Marie Knudsen, Managing Director for Zaptec i Danmark

Det danske system med ladeløsninger er unikt. Faktisk er vi et af de eneste lande i verden, der har baseret det på abonnementsordninger, og det har både fordele og ulemper. Men er den måde, det fungerer på nu, den bedste løsning for branchen, forbrugerne og den grønne omstilling? Det bliver vi nødt til at se nærmere på.

For ifølge den nylige, foreløbige rapport fra Forbruger- og Konkurrencestyrelse, som har været i høring i branchen, står det klart, at vi lige nu har et ganske uigennemskueligt og besværligt marked, når det kommer til vores abonnementer, priser og udbydere af ladeløsninger til elbiler. Rapporten kommer med en række anbefalinger til, hvordan markedet kan blive mere brugervenligt, og vi er positive over for en række af dem. Og som leverandør af ladebokse ser vi det som vores pligt at være med til at tage ansvar for at udvikle branchen og skabe mere gennemsigtighed.

Der er for eksempel fornuftige aspekter ved idéen om, at refusionen af elafgiften skal omlægges, så man får skabt et langt enklere system, der gør det tydeligt, hvad omkostninger og fordele er ved at køre elbil. Selvom det er svært at se præcis, hvordan det skal fungere, så kan der ikke være tvivl om, at det system, vi har i dag, er for svært at gennemskue for forbrugerne og i det hele taget er for bureaukratisk.

Vi ved, at der ikke er enighed om dette punkt blandt branchens parter. Derfor vil vi gerne gå forrest i at skabe en dialog mellem os, der arbejder med elbilmarkedet, og relevante myndigheder og forbrugerorganisationer, så vi kan undersøge, hvad der er den bedste løsning for fremtiden. Det er nemlig nødvendigt, hvis vi vil have flere til at køre elbil.

Uigennemskueligheden på markedet mærkes især af nytilkomne elbilister. Men også dem med mere erfaring har alt for svært ved at finde ud af, hvad den billigste ladeløsning er – noget som tydeligt kan ses i rapporten fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor det påvises, at nogle betaler op mod 70 procent mere end nødvendigt for at lade deres elbiler op.

Derfor er vi stor tilhænger af, at der bliver udviklet en standard, som gør det muligt for danskerne nemt og hurtigt at kunne sammenligne priserne på de forskellige ladeløsninger og vælge den, der passer bedst til dem – også prismæssigt.

I forlængelse deraf er det også nødvendigt at sikre krav om, at udbydere skal informere om ladestanderes placering, pris, tilgængelighed og driftsstatus. Det bør ske på en standardiseret måde, som gør det muligt for forbrugerne nemt og hurtigt at danne sig et overblik over deres muligheder. I samme omgang vil det være naturligt også at se på, hvordan man kan gøre det nemmere for forbrugerne at skifte operatør uden også at skulle skifte ladeboks – noget som også er anbefalet i rapporten.

Arbejdet med at sikre overskuelighed over pris, tilgængelighed og driftsstatus er heldigvis godt i gang allerede nu. Men for at sikre den optimale udvikling i markedet i fremtiden, er det altafgørende, at vi får et endnu tættere samarbejde med myndigheder, organisationer, brancheforeninger og kommuner. Kun den vej igennem kan vi skabe en platform, der gør det muligt for forbrugerne at lade til den rigtige pris.

Taget rapporten og ovenstående in mente, kan der ikke længere være tvivl om, at der er ting, der må gøres for at sikre, at vi får et mere overskueligt og brugervenligt marked for ladeløsninger i Danmark, hvor branchen konkurrerer åbent på kvalitet og pris til fordel for danskerne. Når det er sagt, så skal vi gøre alt med omtanke, da vi skal være enormt forsigtige med at overregulere et marked, der først er ved at komme op i fart og finde sin struktur.

Så mit opråb er endnu en gang, at alle os forskellige private spillere i branchen snarest muligt sætter os sammen med forbrugerorganisationer, brancheforeninger og centrale myndigheder for i fællesskab at skabe rammerne for fremtidens grønne biltransport og sikre, at vi når målsætningen om, at der i 2030 kører mindst 1 million elbiler rundt i Danmark. Det skylder vi os selv, vores børn og klimaet.