Hvor lang tid tar det å lade en elbil?

Dette er et spørsmål mange ofte stiller seg. Det er flere ulike faktorer som spiller inn når det kommer til hvor lang tid det tar å lade elbilen hjemme. Svaret avhenger av bilen, ladekabelen, elbilladeren og bilens ombordlader.

En enkel måte å finne ladetiden til bilen (uten å regne med tap og andre variabler), er å ta bilens batteristørrelse (batterikapasitet) og dele med den oppgitte ladeeffekten for AC-lading (hjemmelading) til bilens ombordlader.

Batteristørrelse / bilens ladeeffekt = ladetid

For en Tesla Model S med netto batterikapasitet på 98,5 kWh og en ombordlader med ladeeffekt på 11 kW vil ladetiden dermed bli nesten 9 timer for å ta bilens batteri fra 0-100%.

98,5 kWh / 11 kW = 8 timer og 57 minutter

For en Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION med netto batterikapasitet på 77 kWh og en ladeeffekt på 11 kW vil ladetiden bli 7 timer.

77 kWh / 11 kW = 7 timer

Hva påvirker ladehastigheten til en hjemmelader?

Ladehastigheten avhenger av hvilken effekt den innebygde laderen i bilen kan ta imot, men også av hvor mye effekt laderen kan levere. I tillegg vil ladeoppsettet for bilen bestemme hvor lang tid det tar før batteriet er fulladet. Laderen i bilen vil som regel begrense effekten når batteriet er ladet til 80 %, og lade saktere frem mot 100 %.

Det er verdt å merke seg at behovet for å lade ikke alltid er så stort som man kanskje skulle tro. Ifølge SSB kjørte nordmenn i snitt rundt 11 100 km i 2022, noe som tilsvarer tre mil per dag. En elbil behøver ca. 1,85 kWh strøm per mil. Det betyr at gjennomsnittlig ladebehov per dag ikke er mer enn er rundt 5,6 kWh, som for en Tesla Model S tilsvarer ca. 6% av batteriet (sett bort fra variabler som oppvarming av batteriet).

For å få best mulig ladehastighet trenger du riktig ladekabel. Det finnes ladekontakter til elbiler av type 1 og type 2. Dette er utgangspunktet for hvilken ladekabel du kan bruke. Den vanligste standarden idag er type 2 både i bilen og i laderen, og alle nye elbiler produseres med denne kontakten.

Hvor lang tid tar det å lade elbil med hurtiglader?

Langs veien finnes det offentlige hurtigladere med høy effekt som lar deg lade elbilen ferdig på relativt kort tid. Vanlig effekt på hurtigladere er fra 50 kW til 150 kW, noe som betyr at bilen kan lades ferdig på alt fra noen minutter til en halvtime.

For å finne ut av hvor lang tid det tar å lade elbilen med hurtiglader, tar du utgangspunkt i utregningen over, men deler med den oppgitte ladeeffekten for DC-lading. Det vil alltid være ladeeffekten til ladestasjonen som styrer maksimal ladeeffekt. Så selv om ladeeffekten til en Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION er på inntil 175 kW, vil regnestykket se slik ut for en hurtiglader med maks. 150 kW ladeeffekt:

77 kWh / 150 kW = 31 minutter

Hva koster det å lade elbilen?

Kostnaden for hurtiglading varierer fra leverandør til leverandør. Ifølge Norsk Elbilforening sin oversikt starter de fleste på rundt kr 6 per kilowatttime (kWt) for uregistrerte drop-in kunder.

Selv om hurtigladingen går raskt, skjer fortsatt rundt 90 % av ladingen hjemme eller på jobb med såkalt "normallading". Bilen står da parkert over lengre tid, noe som krever lavere effekt på ladingen. I og med at ladingen skjer mens bilen ikke er i bruk, er det også mer effektiv utnyttelse av tiden.

Kostnaden for «normallading» varierer med strømprisen, men vil som regel være det rimeligste alternativet. Om man tar utgangspunkt i SSBs oversikt over elektrisitetspriser for 4. kvartal 2023, vil det koste ca. kr 2,50 per mil (kr 1,36 x 1,85 kWh).

Det er med andre ord mye billigere å lade bilen når den står parkert hjemme enn med hurtiglading når du er på veien.

Velg riktig hjemmelader for best mulig ladetid

Det er mange hensyn å ta når man skal velge ladestasjon. Man bør velge en ladestasjon som er bygget for fremtidige behov, og som er både kraftig og sikker nok. I tillegg må man tenke på om man f.eks. trenger mer enn ett uttak.

Ladehastighet vil alltid være viktig, men også avansert styring av ladingen.

Hvor lang tid det tar å lade en elbil avhenger altså av flere faktorer, det er derfor viktig å velge en ladeløsning som passer eget forbruk og som er fremtidsrettet. Videre er det viktig å vurdere et system som balanserer elbilladingen mot byggets effekt og ditt daglige strømforbruk. Dette gjør at man ikke bare lader raskt, men også økonomisk.

Hvilken lader skal du velge?

Finn ut hvilken lader som er riktig for deg ved å svare på noen få spørsmål.