Slik får du raskere elbillading hjemme

Hurtigere lading er én av mange grunner til å investere i en ladestasjon hjemme, men mange blir overrasket over at de ikke kan lade på maks effekt 22kW. Det er ikke bare det elektriske anlegget som avgjør hastigheten, men også type elbil kan sette begrensninger.

Mens lading med stikkontakt gir en ladeeffekt på opptil opptil 2,3kW, kan en ladeboks gi en effekt på mellom 3,7-22kW. Zaptec Go har en kapasitet på opptil 22 kW, som gir deg en kjørelengde på omtrent 100 km etter en times lading. Dette betyr at du får et produkt som er klargjort for fremtidens lading, selv om du muligens ikke kan dra nytte av det i dag. Følgende faktorer avgjør nemlig om du får utnyttet maks ladekapasitet:

Strømnett

Hvilket strømnett du har vil bestemme den maksimale ladeeffekten du kan få. I Norge har vi to typer strømnett; IT-nett med 230 volt og TN-nett med 400 volt. For å lade på maks effekt 22kW, må strømnettet være av typen 400V TN-nett, og de fleste nyere boliger etter år 2000 har dette. Dersom du har IT-nett med 230 volt, som er det vanligste strømnettet i Norge, kan du maks lade med 11kW, men det er svært få biler som støtter lading på 230 volt fullt ut. Noen elbiler har delvis støtte, så de fleste elbiler vil kunne oppnå en effekt på 7,4kW i et IT-nett.

Sikringsskapet

Det trengs 32 ampere (A) for å lade på 22kW. Dersom du ikke har nok tilgjengelig effekt, nedjusteres effekten på ladeboksen til 16A eller 10A. Ved å koble Zaptec Sense til sikringsskapet ditt, utnytter du tilgjengelig strøm på best mulig måte, samtidig som du skåner sikringen. Ladeeffekten vil bli justert dynamisk etter hvor mye effekt som er tilgjengelig i huset ditt til enhver tid.

Strømkurs

Hvor mye effekt du kan få avhenger av om strømkursen er 1- eller 3 -fase. Det anbefales generelt at det legges opp 3-fase installasjon så fremt det er mulig. Det gir muligheten for å lade med 3-fase, noe som gir økt fleksibilitet og effekt.

Ladestasjon

For å kunne lade med maks effekt, må ladestasjonen støtte 3-fase, slik som Zaptec Go. Du vil ikke få mer effekt med en 3-fase kurs dersom ladestasjonen kun støtter 1-fase, og motsatt. En ladestasjon som støtter 3-fase vil derimot være universal ettersom den støtter både 1- og 3-fase oppkobling.

Ladekabel

Hvilken ladeeffekt kabelen støtter regnes ut fra hvilken spenning kabelen støtter (230V / 400V), hvilken ladestrøm den støtter (normalt 16A eller 32A), samt hvor mange faser den støtter (1 eller 3 faser). Ladekabler med type 1 standarden leveres kun med 1 fase og vil derfor kun støtte ladeeffekter opptil 7,4kW, mens ladekabler med type 2 standarden kan utnytte 3 faser og støtter ladeeffekter opptil 22kW. 1 fase og 3 fase-kabler virker normalt om hverandre, men dersom du med en kabel som kun har 1 fase fra en lader som tilbyr 3 faser, så vil du ikke kunne dra nytte av full ladeeffekt.

Bilens ombordlader

Mens hjemmeladeren har vekselstrøm (AC), har batteriet i bilen likestrøm (DC). Alle elbiler har derfor en ombordlader som gjør vekselstrøm til likestrøm, slik at batteriet kan ta i mot strømmen. Denne ombordladeren yter forskjellig effekt ut i fra hvilke elbil du har. Det finnes elbiler med omformere som leverer alt fra 3,6kW til 22kW, men de fleste av dagens omformere gir maksimal 7,4kW eller 11kW. Dersom du har en 7,4kW ombordlader, kan du dermed ikke hente ut full effekt om du kobler deg til en 22kW hjemmelader. Du får uansett maksimalt 7,4kW.

Størrelsen på elbilbatteriet

Størrelsen på batteriet på din elbil måles i kilowatt-timer (kWt). Jo større batteriet er, jo lengre tid tar det å lade. Elbilene som kom på markedet frem til 2019 hadde gjerne en batteristørrelse på 30-50 kWt. Nyere modeller har gjerne batteristørrelse på 100-150 kWt.