Ordliste for nye elbileiere

Dersom du nettopp har kjøpt elbil, kan ord som CHAdeMO, CCS, Type 2 og hurtiglading være forvirrende. Hva betyr det egentlig? Vi gir deg en innføring i de viktigste begrepene du bør kunne som elbileier.

​​Ampere

Ampere er måleenhet for elektrisk strømstyrke. Alle elektriske anlegg har en maksgrense man må forholde seg til, og derfor angis det en maksimal verdi for strømmen i et strømuttak eller ladepunkt. Dette begrenses av ladestasjonen, eventuelt sikringen, og forhindrer at man tar ut mer strøm enn hva som er tilgjengelig.

CCS (også kalt combo)

Denne ladestandarden for hurtiglading er nyere enn CHAdeMO, og har blitt europeisk standard. CCS er en forkortelse for Combined Charging System, og denne løsningen benyttes av europeisk og amerikansk bilindustri i de fleste nye elbiler på markedet. CCS kalles også for Combo, fordi kontakten på bilen kan brukes til både hjemmelading og hurtiglading. De fleste nye modeller som kommer på markedet benytter CCS, og det er denne standarden som er på vei til å bli dominerende. CCS gir ladeeffekt opptil 350 kW for kompatible modeller, og er per i dag den som kan gi høyest effekt – og dermed kortest ladetid.

CHAdeMO

CHAdeMO er en standard for hurtiglading, og den har først og fremst vært brukt av japanske og koreanske bilprodusenter. Disse laderne har som regel litt lavere effekt enn nyere CCS-ladere, og stadig flere bilprodusenter ser ut til å gå bort fra denne standarden til fordel for CCS.

Hurtiglader

Hurtiglader benyttes ved lading på farten, og er gjerne plassert på knutepunkter eller i tilknytning til bensinstasjoner. En hurtiglader har CHAdeMO- og CCS-kabler fastmontert, og ladefarten er fra 50 kW til 150 kW. En hurtiglader er raskere enn en hjemmelader, men tregere enn en lynlader. Med en hurtiglader kan du lade batteriet fra 0 til 80 prosent på mellom 15 og 45 minutter, avhengig av batteriets kapasitet. Når batteriets kapasitet har nådd 80 prosent, vil du oppleve at ladeeffekten går betydelig ned, omtrent på nivå med hjemmelading. Dette gjøres for å beskytte batteriet ditt

Dynamisk lastbalansering

Et ladested med dynamisk lastbalansering sikrer god utnyttelse av strømnettet, ved å fordele tilgjengelig kapasitet til de ladeuttakene som er i bruk. Dynamisk lastbalansering er også en fordel å ha dersom det er mange som har elbil i et borettslag eller sameie.

Effekt (kW)

Effekt er ladefarten og måles i kW. En ladestasjon kan ha én eller flere ladeuttak eller ladekabler. Du kan se maks effekt tilgjengelig per uttak/kabel på ladestasjonen. Effekten tilgjengelig kan variere på alle typer ladestasjoner, også hurtigladere. Effekten oppgitt er den maksimale effekten ladestasjonen kan gi, men vær oppmerksom på at bilen kan begrense ladefarten ut i fra hvilke bilmodell du har.

Hjemmelader

En ladestasjon du har installert hjemme. En hjemmelader omtales også som ladeboks eller vegglader.
Ved valg av hjemmelader, anbefales det å velge en smartlader slik at du kan overvåke ladingen, og lade når strømmen er billigst.

Kilowatt (kW)

Kilowatt brukes først og fremst til å si hvor mye effekt en lader kan levere. Jo høyere dette tallet er, jo raskere vil ladingen gå.

Kilowattimer (kWh/kWt)

I en elbil er dette målet for energimengden som kan lagres i batteriet. Dette kan sammenlignes med antall liter drivstoff du har i tanken på en bil med forbrenningsmotor. Størrelsen på elbilbatterier oppgis i kWh, og dess større batterikapasitet jo lengre rekkevidde har bilen.

Ladehastighet

Ladehastighet er betegnelsen på hvor fort strømmen fylles på batteriet, og denne effekten måles i kilowatt (kW). Ladehastigheten angir hvor mange kWt som kan leveres per time. Om en lader leverer 50 kWt på én time, er gjennomsnittlig ladehastighet 50 kW. Alle biltyper og modeller har en maksimal ladehastighet, og denne er bestemt av de ulike fabrikantene og utfra hvilken batteriteknologi som brukes.

Ladekart

Et kart som viser hvor ladestasjonene befinner seg slik at du kan lade på farten. Du kan for eksempel bruke ladekartet til Elbilforeningen eller laste ned ElbilAppen, så vet du alltid hvor nærmeste ladepunkt befinner seg.

Ladepunkt

Et ladepunkt er det samme som et ladeuttak. Noen ladere har flere ladeuttak/ladepunkt. Det gjør at flere elbiler kan lade samtidig.

Litium

Batteriet i elbilen din er som oftest et litiumbatteri. Dette har blitt standarden i de fleste elbiler, blant annet på grunn av den høye energitettheten.

Lynlader

En lynlader er en lademodell med en ladefart på mer enn 150 kW. Disse befinner seg ofte på samme sted som hurtigladerne, når du har behov for lading på farten. De kraftigste lynladerne kan levere inntil 350 kW effekt. En lynlader har fastmonterte kabler, som regel én CHAdeMO-kabel og én CCS-kabel. Andre ganger har den to CCS-kabler. På lynladeren kan to biler lade samtidig og dele på effekten som tilbys. Alle biler kan lade på en lynlader, men ikke alle bilmodeller kan utnytte den høye effekten.

Schuko

En standard stikkontakt og støpsel, som de fleste har hjemme. En schuko-kontakt er beskyttet med jording, men det anbefales kun som en nødløsning ved lading av elbil. Betegnelsen schuko kommer fra det tyske ordet Schutz-kontakt som betyr beskyttelseskontakt.

Type

Type er betegnelsen på ulike utgaver av støpsler/plugger som blir benyttet til hjemmelading. Hvilken type du trenger avhenger av hvilken bilmodell du har. Ladepluggene er utformet forskjellig, og det er enkelt å se forskjell.

Type 1

Type 1 er et 1-fase støpsel som lader med en effekt på inntil 230V. Det er hovedsakelig en del eldre elbilmodeller (før 2018), samt asiatiske og amerikanske bilmodeller hvor man får type 1 levert som standard.

Type 2

Type 2 kontakten er standard på biler som leveres i Europa, og støtter både 1-fase og 3-fase lading. Den er utviklet for 400V strømnett, men fungerer også på 230V strømnett. Alle ladestasjoner som ikke har fast kabel har en Type 2 kontakt.

Rekkevidde

Rekkevidden forteller deg hvor langt elbilen kan kjøre på et fulladet batteri. Dette tallet er oppgitt i kilometer, og for nye biler er det WLTP-standarden som gjelder. Dette er en standardisert måte å måle rekkevidden på, slik at man kan sammenligne ulike bilmodeller mot hverandre. Rekkevidden påvirkes av temperatur, kjørestil, og strømbruk i bilen (varme, aircondition osv). Rekkevidden er kortere om vinteren når det er kaldt enn om sommeren når det er varmere.

Volt (V)

Den elektriske spenningen i strømnettet uttrykkes i Volt. Jo høyere den er, desto mer effekt får ladingen, og gir dermed også kortere ladetid.

Hvilken elbillader er riktig for deg?

Ta testen og finn ut!