Trygg lading hjemme: unngå å lade elbil i stikkontakt

Den vanligste årsaken til at det oppstår brann i forbindelse med elbil, er feillading. Slik lader du elbilen trygt hjemme. El-sikkerhet har vært et diskutert tema i lang tid, og med god grunn. Ifølge If Skadeforsikring er den vanligste årsaken til at det oppstår brann i forbindelse med elbil, svikt i rutinene ved lading. Mange […]


Den vanligste årsaken til at det oppstår brann i forbindelse med elbil, er feillading. Slik lader du elbilen trygt hjemme.

El-sikkerhet har vært et diskutert tema i lang tid, og med god grunn. Ifølge If Skadeforsikring er den vanligste årsaken til at det oppstår brann i forbindelse med elbil, svikt i rutinene ved lading. Mange bileiere er ikke klar over kravene som gjelder når de skal lade elbilen hjemme, og tall fra Elbilisten 2021 viser at 21 prosent av norske elbilister lader bilen hjemme fra vanlig stikkontakt. Dette kan i verste fall få fatale konsekvenser.

Høy risiko for varmgang og brann

– En elbil trekker konstant mye strøm over lang tid, og en vanlig stikkontakt er derfor ikke egnet for en slik belastning. Ved lading i vanlig stikkontakt er risikoen for varmgang og brann høy. Ofte foregår lading på natta når man ikke har tilsyn, noe som øker risikoen enda mer, sier Kristine Steine Sund. Hun er avdelingsleder og elkontrollør i El-sikkerhet Midt-Norge avdeling Gudbrandsdal, og driver også Instagramkontoen Frk.elsikkerhet. Her deler hun informasjon om el-sikkerhet, og gir et innblikk i arbeidshverdagen som elkontrollør. På sine befaringer har hun flere ganger kommet over svidde stikkontakter på grunn av feil elbillading.


– Dersom ledningsnettet til stikkontakten er gammelt eller for svakt, kan det gå varmgang og ta fyr. Vanlig stikkontakt bør derfor kun brukes til nødlading, der det ikke er andre lademuligheter, som på hytta eller når du er på besøk hos andre. I disse tilfellene må kabel og kontakter sjekkes jevnlig for varmgang. Ikke bruk skjøteledning, da dette øker faren for elektrisk sjokk og brann ved isolasjonsskade, kortslutning og overbelastning, sier hun.

For å følge kravene til riktig og lovlig lading må man enten ha egen ladeboks eller en egen kurs for lading. I tillegg må kursen være sikret med en såkalt jordfeilbryter type B, og ikke være større enn 10 ampere.

Ved lading av elbil i vanlig stikkontakt er det høy risiko for varmgang og brann. Foto: @frk.elsikkerhet/Instagram

Trenger jeg en elbillader hjemme?

Mange nye elbileiere lurer på om de trenger en elbillader hjemme, og svaret er ja. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), anbefaler alle elbileiere å investere i en hjemmelader, da dette er den tryggeste formen for lading. En ladeboks er koblet til en egen kurs som er laget for å tåle høy effekt og belastning over tid. I tillegg til å være brannsikkert, bidrar en hjemmelader til en enklere hverdag og lavere kostnader over tid. En hjemmelader lader også elbilen opptil ti ganger raskere enn ved bruk av stikkontakt.


– Viktigheten av å montere en egnet elbillader er høy! Ved å installere egen elbillader får man tryggere lading, kan lade på høyere effekt og få styrt ladingen effektivt. Man skal sove trygt i sengen sin mens bilen lader i en ladestasjon med egnet vern og kabling dimensjonert for lading av elbil, understreker Steine Sund.

Feillading kan få konsekvenser for forsikringen

Dersom du lader elbilen hjemme med vanlig stikkontakt, og det oppstår brann, kan dette også få konsekvenser for forsikringen. Ettersom du da ikke har fulgt kravene fra DSB, kan dette føre til avkorting på forsikringen hos flere forsikringsselskap.

Fokus på sikkerhet

Det er mange forskjellige hjemmeladere på markedet, og det kan være vanskelig å vite hvilke man skal velge. Dessverre er det nærmest fritt frem å levere både utstyr og installasjoner som ikke følger grunnleggende og lovpålagte krav når det gjelder elbillading. Den vanligste feilen i nye ladestasjoner, er redusert evne til å koble ut ladestrømmen. Dette kan gi fatale konsekvenser som brann og elektrisk sjokk.

Med Zaptec Go får du en av markedets tryggeste hjemmeladere, som overvåker ladingen og kutter strømforsyningen dersom noe er galt. Laderen har også en fysisk sperre som holder ladekontakten på plass så lenge det overføres strøm. Dette for å unngå gnistregn eller lysbue.

I Zaptec er vi svært opptatt av å være i tråd med retningslinjene til Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og vi sørger for å skaffe tredjepartsgodkjente sikkerhetstester hos tyske Tüv Süd. Sistnevnte bekrefter som tredjepart at vårt arbeid er laget i henhold til NEK og IEC 61851.

Best i test

NAF gjennomførte nylig en test av ladebokser til elbil, og da gikk Zaptec Go av med seieren. Ladeboksen skårer høyt på alle punkter, inkludert at den oppfyller alle sikkerhetskrav fullt ut.